Magazyn Przemysłu Rybnego

Magazyn Przemysłu Rybnego to ukazujący się od 1997 roku jedyny komercyjny dwumiesięcznik dla branży rybnej, zajmujący się problematyką ekonomiki i technologii sektora rybnego.

Magazyn Przemysłu Rybnego” powstał z myślą o kadrze zarządzającej zakładami przetwórczymi, hurtowniami rybnymi, dostawcami maszyn i środków dla przetwórstwa, jak również detalistami specjalizującymi się w handlu rybnym. Istotna część czasopisma poświęcona jest handlowi rybnemu, przetwórstwu i hodowli ryb. Na bieżąco śledzimy i opisujemy tendencje w branży rybnej, dostarczając przedsiębiorcom adekwatnych i sprawdzonych informacji.

“Magazyn Przemysłu Rybnego” od początku swego istnienia powiększa konsekwentnie udział w rynku reklamy. Zwiększa się również sukcesywnie udział czasopism rozsyłanych płatnie – obecnie ponad 68% nakładu trafia do prenumeratorów i reklamodawców.

 

Okładki numerów

 

Nr 1 Styczeń-Luty

Nr 2 Marzec-Kwiecień

Nr 3 Maj-Czerwiec

Nr 4 Lipiec-Sierpień

Nr 5 Wrzesień-Październik

Nr 6 Listopad-Grudzień