Badania rynkowe

Zespół Wydawnictwa MPR Sp z o.o. oferuje pogłębione analizy rynkowe, w odniesieniu do polskiego rynku ryb i owoców morza, w szczególności opracowania na temat:

  • preferencji konsumenckich (współpracujemy z PBS-DGA w Sopocie, AC Nielsen w Warszawie i GfK Polonia w Warszawie),
  • sprzedaży produktów rybnych w handlu detalicznym (nowoczesnym i sklepach rybnych),
  • handlu zagranicznego rybami i produktami rybnymi.

Do naszych największych realizacji należą:

  • opracowanie w 1997 r. danych ankietowych dla Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,
  • opracowanie w 2006 r. i 2011 r. raportów rynkowych dla Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego;
  • udział w pracach na Strategią promocji ryb (Towarzystwo Promocji Ryb / Fundusz Promocji Ryb) i Strategią promocji pstrągów (Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych)
  • opracowanie raportu nt. szans rozwoju rynku labraksa, dorady i pstrąga w Polsce (dla kontrahenta hiszpańskiego);
  • opracowanie raportu nt. rynku ryb pelagicznych (dla instytutu z USA);
  • doradztwo eksperckie w zespole opracowującym koncepcję European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products (Komisja Europejska);
  • doradztwo eksperckie dla EUROFISH, COGEA i Ernst&Young (rynek rybny w Polsce, rybactwo śródlądowe, ocena FIFG).

W przypadku zainteresowania badaniami rynkowymi prosimy o kontakt e-mailowy z red. naczelnym Tomaszem Kulikowski (mpr@mprfish.com).