Magazyn Przemysłu Rybnego

96 
3
  • Opis
  • Opinie (0)

Opis produktu

Magazyn Przemysłu Rybnego

to ukazujący się od 1997 roku jedyny komercyjny dwumiesięcznik dla branży rybnej, zajmujący się problematyką rybołówstwa, technologii i mechanizacji przetwórstwa rybnego, chemią żywności pochodzenia morskiego oraz ekonomiką przemysłu rybnego.
“Magazyn Przemysłu Rybnego”
 powstał z myślą o kadrze zarządzającej zakładami przetwórczymi, hurtowniami rybnymi, dostawcami maszyn i środków dla przetwórstwa, jak również detalistami specjalizującymi się w handlu rybnym.
“Magazyn Przemysłu Rybnego” od początku swego istnienia powiększa konsekwentnie udział w rynku reklamy. Obecnie ponad 80% reklam przedsiębiorstw rybnych i dostawców branży rybnej publikowanych jest na naszych łamach. Zwiększa się również sukcesywnie udział czasopism rozsyłanych płatnie – obecnie ponad 65% nakładu trafia do prenumeratorów i reklamodawców.
Cena prenumeraty rocznej wynosi 96 zł rocznie. 


Po zakończeniu prenumeraty automatycznie przedłużamy ją na kolejny okres – w każdym momencie można zrezygnować z przedłużenia prenumaraty na następny rok.

Recenzje

Nie ma jeszcze recenzji, czy chciałbyś napisać swoją?

Bądź pierwszym recenzentem “Magazyn Przemysłu Rybnego”

*